Coaching

Na het eerste contact vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit kennismakingsgesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. Aansluitend volgt een uitnodiging voor een intakegesprek, hiervoor zal ik een vragenlijst toesturen. Bij het intakegesprek, waarbij het de voorkeur heeft dat alle ouders/verzorgers aanwezig zijn, leren we elkaar beter kennen, bespreken we de hulpvraag en waaraan we gaan werken. Vervolgens plannen we de 1ste sessie in. De sessies zijn individueel en op maat, afhankelijk van wat de hulpvraag is. Na elke sessie wordt er in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessie(s) voldoende resultaat hebben opgeleverd.

Als het prettiger is om de begeleiding tijdens schooltijd op de school van je kind te laten plaatsvinden is dat ook bespreekbaar.