Coaching bij Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben een andere ontwikkeling dan andere kinderen. Dit heeft een biologische oorzaak. Bij hoogbegaafde kinderen zijn meer neuronenbanen ontwikkeld. Met andere woorden: Er zijn meer verbindingen in de hersenen aanwezig. Dit heeft invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Hoogbegaafde kinderen ervaren vaak al vroeg dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Ze kunnen zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Op school kunnen moeilijkheden ontstaan doordat het kind de leerstof snel begrijpt en weinig behoefte heeft aan herhaling. Het kan ook zijn dat het kind de leerstof verkeerd interpreteert. Vaak wordt de leerstof als saai ervaren omdat het niet voldoet aan de interesses en leerbehoeften van het kind.

Kenmerken van hoogbegaafde kinderen kunnen o.a. zijn:Hoogbegaafdheid en IQ - Kien Kids

 • Grote woordenschat en opvallend taalgebruik hebben
 • Leergierig zijn
 • Perfectionistisch en/of faalangstig zijn
 • Een goed geheugen hebben
 • Verbanden en linken leggen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel op hoog niveau hebben
 • Origineel en creatief zijn
 • Veel (levens)vragen stellen
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel hebben
 • Veel aandacht vragen
 • Motorische onrust

Ongeveer 2,1 % van de bevolking is hoogbegaafd. Dat betekent dat er in principe in iedere klas 1 à 2 hoogbegaafde kinderen zitten.
Het reguliere onderwijs is afgestemd op kinderen met een gemiddeld IQ van 100. Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Dit vergt een andere aanpak en een aangepast lesprogramma.

Waarom coaching bij hoogbegaafdheid.

Mij valt op dat veel begaafde, hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen tijdens hun basisschooltijd volledig afhankelijk worden van wat hun ouders voor hen op school voor elkaar krijgen. Met andere woorden, als het de ouders niet lukt aangepast onderwijs te bewerkstelligen voor hun kind, zakt het kind steeds verder weg. Het kind verliest elke motivatie en laat niet meer zien wat het kan en is daar zelfs vaak niet meer toe in staat.

In de praktijk zakken deze kinderen helaas nog vaak af naar een lager niveau. Soms zakken zij zelfs meerdere niveaus en waar een potentieel is van VWO komen zij uiteindelijk op het VMBO terecht. De enorme demotivatie die hierbij optreedt, leidt er regelmatig toe dat deze kinderen zonder diploma de school voortijdig verlaten.

Maar met een goede begeleiding kan het onderpresteerders mechanisme worden gekeerd. Een goede samenwerking tussen kind, ouders en school is daarbij van groot belang, omdat alle onderdelen van de negatieve spiraal gelijktijdig aangepakt moeten worden. Alle neuzen dezelfde kant op met het oog voor elkaar.

Daar zal de coaching dan ook op gericht zijn. De juiste mindset, inzicht in de executieve functies van het kind en hoe die in te zetten, advies voor ouder en school. Een op maat gemaakt plan want ieder kind is uniek. Wil jij hulp bij de keuze wel of niet versnellen? Ik kan dat voor jullie in kaart brengen en met jullie meedenken bij het nemen van die beslissing. 

Snelle herkenning en begeleiding is heel belangrijk! Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!

Downloads

Voor meer begrip van de mensen in je omgeving en/of van school, download hier de flyer (U)HB is zoveel meer dan slim alleen of de poster profielen van hoogbegaafde leerlingen of een uitgebreide beschrijving van de profielen van begaafde leerlingen van Betts en Neihart.

Renata Hamsikova schrijfster van het boek ‘Intens, authentiek en vrij’ maakte een verhelderende video over hoogbegaafdheid. Als verrijken, verdiepen en compacten bij een hoogbegaafd kind niet werkt, wat werkt dan wel?  Zij geeft richting aan een antwoord op deze vraag.

Ervaringen

We willen je heel erg bedanken voor alle hulp!

“Je hebt ons handvatten gegeven om onze zoon te helpen als hij tegen dingen aanloopt. Hij zelf snapt nu ook beter waarom hij op een bepaalde manier reageert en weet wat hij dan kan doen, of wie hij om hulp kan vragen.”

“We willen je bedanken voor het coachen van onze dochter. Ze heeft er heel veel aan gehad en ze was altijd blij om je weer te zien. Het heeft haar erg goed gedaan om de volgende stappen te kunnen maken.”

Een fijn, open en eerlijk traject, waarbij valkuilen duidelijk zijn geworden en tools zijn gegeven die op een natuurlijke wijze kunnen worden toegepast om deze te voorkomen of ermee om te gaan. Wij zijn je dankbaar voor de tools en inzichten die je ons hebt gegeven de afgelopen weken. Wij zullen je zeker aanbevelen (overigens al gedaan) in onze omgeving.”

“Mijn man André en ik hebben Nienke leren kennen als zeer betrokken, intelligent en analyserend. Samen een weg te vinden om om te gaan met een ontwikkelingsvoorsprong van onze peuter. Nienke is een echte ervaringsdeskundige en dat vind ik zeer prettig. Ze luistert aandachtig en denkt heel goed mee en stelt treffende vragen. Een zeer bevlogen coach. Wij zijn heel blij met haar.”

“Nienke heeft veel oog voor het kind. Je voelt je er gelijk thuis en ze gaat echt de verbinding aan. Nienke geeft veel vertrouwen en creëert een veilige omgeving, waardoor het kind zich kan open stellen. We kunnen haar dan ook van harte aanbevelen.”

Terug naar het overzicht