Coaching bij Hoogbegaafdheid

Mij valt op dat veel begaafde, hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen tijdens hun basisschooltijd volledig afhankelijk worden van wat hun ouders voor hen op school voor elkaar krijgen. Met andere woorden, als het de ouders niet lukt aangepast onderwijs te bewerkstelligen voor hun kind, zakt het kind steeds verder weg. Het kind verliest elke motivatie en laat niet meer zien wat het kan en is daar zelfs vaak niet meer toe in staat.

In de praktijk zakken deze kinderen helaas nog vaak af naar een lager niveau. Soms zakken zij zelfs meerdere niveaus en waar een potentieel is van VWO komen zij uiteindelijk op het VMBO terecht. De enorme demotivatie die hierbij optreedt, leidt er regelmatig toe dat deze kinderen zonder diploma de school voortijdig verlaten.

Maar met een goede begeleiding kan het onderpresteerders mechanisme worden gekeerd. Een goede samenwerking tussen kind, ouders en school is daarbij van groot belang, omdat alle onderdelen van de negatieve spiraal gelijktijdig aangepakt moeten worden. Alle neuzen dezelfde kant op.

Daar zal de coaching dan ook op gericht zijn. De juiste mindset, inzicht in de executieve functies van het kind en hoe die in te zetten, advies voor ouder en school. Een op maat gemaakt plan want ieder kind is uniek.

Snelle herkenning en begeleiding is heel belangrijk! Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!

Voor meer begrip van de mensen in je omgeving en/of van school, download hier de flyer (U)HB is zoveel meer dan slim alleen

Onlangs maakten samenwerkingsverbanden primair onderwijs Midden Holland en Aan den IJssel een mini-conferentie voor ouders over hoogbegaafdheid en een mini-conferentie voor kinderen. Hierin komen de knelpunten in het huidige onderwijs aan bod en zie je hoe de begeleiding binnen het onderwijs voor hoogbegaafden tekortschiet. Nu duidelijkheid ontstaat over wat niet werkt in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven die beter aansluiten bij de behoeften.

Terug naar het overzicht