Faalangst, piekeren, black-out? Tips om je focus weer te herpakken en je hoofd tot rust te brengen.

Faalangst, piekeren of black-out? Weet je tijdens een toets, dictee of ander overhoormoment even niet meer wat je moet doen? Zet dan een kruis X op je blaadje.

Je hersenen zijn een complex orgaan, ze zijn opgedeeld in 2 grote hersenhelften die beiden hun eigen taken hebben. De rechterhelft kun je de gevoelskant noemen, deze hersenhelft heeft te maken met emotie, gevoel, creativiteit, muziek, verhalen en overzicht en bijv. tekenen en beweging. De linkerhelft is ook wel de rationele kant, de professor, deze hersenhelft gaat over logisch denken, verbanden leggen, spraak en taal, rekenen, tijd ed.

Corpus Callosum (hersenbalk)

Tussen deze twee helften zit o.a. een brug die het Corpus Callosum (hersenbalk) heet. Het Corpus Callosum zorgt voor de goede samenwerking van je beide hersenhelften en zorgt ervoor dat beide hersenhelften informatie kunnen uitwisselen. Deze brug moet stevig zijn en goed werken om de verbinding en dus de informatieoverdracht het best te laten werken. Een brug die niet werkt of langzamer werkt, zal de informatie langzamer doorgeven en een kind zal dan langzamer op het goede antwoord komen. Het symbool voor het Corpus Callosum is een lemniscaat, ∞ (een liggende 8), de linker en rechter lus staan symbool voor de beide hersenhelften.

In de meeste schoolsystemen wordt er een groot beroep gedaan op de linkerhersenhelft. Dit geeft logischerwijs problemen bij kinderen met een voorkeur voor de rechterhersenhelft en bij kinderen met stress en faalangst (=gevoel). Bij stresservaring (of de gedachte alleen al aan de stress…) verloopt de samenwerking minder goed en val je terug op één van de helften. Terwijl het samenwerken van beide hersenhelften van belang is bij het maken van bijvoorbeeld een toets.

Door het zetten van een kruis op je blaadje en het vervolgens kijken naar dit kruis X, leg je opnieuw verbinding tussen beide helften en kunnen ze weer informatie gaan uitwisselen.

Nog meer hulp

Wil je je hoofd nog een beetje meer helpen, dan zet je niet alleen een kruis X maar maak je er een klavertje vier van door middel van de ∞ (de liggende 8). Door het tekenen van het lemniscaat versterk je de Corpus Callosum. Je herpakt je focus en kan met een hernieuwde frisse blik naar de opgaven kijken.

En merk je dat de zenuwen weer terugkomen, zet dan opnieuw een kruis X en maak er een klavertje vier van. Zo kan het voorkomen dat je meerdere kruizen/klavertjes boven aan je blad hebt staan. Maakt niks uit, alles om jezelf een beetje te helpen. Jij bent goed bezig!

Bij een mondelinge overhoring kan je niet schrijven, visualiseer (een beeld in je hoofd maken) in dat geval een kruis of volg denkbeeldig de lijnen van de lemniscaat ∞.

Terug naar het overzicht