Coaching bij hoogbegaafdheid

Kien Kids is een praktijk voor kindercoaching gevestigd in Zwolle op 9.8 km rijden van Hasselt. Kien Kids is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafde- en uitzonderlijkbegaafd kinderen.

Hoogbegaafde kinderen hebben een andere ontwikkeling dan andere kinderen. Dit heeft een biologische oorzaak. Bij hoogbegaafde kinderen zijn meer neuronenbanen ontwikkeld. Met andere woorden: Er zijn meer verbindingen in de hersenen aanwezig. Dit heeft invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Hoogbegaafde kinderen ervaren vaak al vroeg dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Ze kunnen zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Op school kunnen moeilijkheden ontstaan doordat het kind de leerstof snel begrijpt en weinig behoefte heeft aan herhaling. Het kan ook zijn dat het kind de leerstof verkeerd interpreteert. Vaak wordt de leerstof als saai ervaren omdat het niet voldoet aan de interesses en leerbehoeften van het kind.

Kenmerken van hoogbegaafde kinderen kunnen o.a. zijn:

Grote woordenschat en opvallend taalgebruik hebben
Leergierig zijn
Perfectionistisch en/of faalangstig zijn
Een goed geheugen hebben
Verbanden en linken leggen
Verantwoordelijkheidsgevoel op hoog niveau hebben
Origineel en creatief zijn
Veel (levens)vragen stellen
Groot rechtvaardigheidsgevoel hebben
Veel aandacht vragen

Ongeveer 2,1 % van de bevolking is hoogbegaafd. Dat betekent dat er in principe in iedere klas 1 à 2 hoogbegaafde kinderen zitten.
Het reguliere onderwijs is afgestemd op kinderen met een gemiddeld IQ van 100. Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Dit vergt een andere aanpak en een aangepast lesprogramma.

Snelle herkenning en begeleiding is heel belangrijk! Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!