De Coaching

Ik hoor het vaak, de stap om een kinderpsycholoog te zoeken is vaak te groot, ouders zijn bang voor een label. Ze willen niet dat hun kind in een hokje geduwd wordt. Coaching door een kindercoach | jongerencoach is laagdrempeliger. Iemand die naar jullie luistert, even meekijkt, meedenkt en met kennis en kunde doelgerichte adviezen kan geven. Dat is dan ook wat ik doe 🙂

Na het eerste contact vindt er een kennismakings-/ intakegesprek plaats. Hiervoor zal ik een vragenlijst toesturen. Bij het kennismakings-/ intakegesprek, waarbij het de voorkeur heeft dat alle ouders/verzorgers aanwezig zijn, leren we elkaar beter kennen, bespreken we de hulpvraag en waaraan we gaan werken. Vervolgens plannen we de 1ste sessie in. De sessies zijn individueel en op maat, afhankelijk van wat de hulpvraag is. Na elke sessie wordt er in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessie(s) voldoende resultaat hebben opgeleverd.

Zo kan het voorkomen dat we na het 2de of 3de gesprek gezamenlijk besluiten dat de initiële hulpvraag is beantwoord. Vaak maken we dan een afspraak om over een x aantal maanden nog even telefonisch contact te hebben. Jullie kind ontwikkelt zich verder en soms ontstaat dan een nieuwe hulpvraag. Zo loop ik als het ware een eindje met jullie mee.

Als het prettiger is om de begeleiding tijdens schooltijd op de school van je kind te laten plaatsvinden is dat ook bespreekbaar.

En mocht het zo zijn dat de problematiek te zwaar is voor een behandeling bij mij. Of dat we er tijdens de sessies achter komen dat er meer nodig is. Dan zoek ik met jullie mee naar een geschikte andere plek, waar jullie verder geholpen kunnen worden.