Ontwikkelingsvoorsprong Zwolle

Kien Kids is een praktijk voor kindercoaching gevestigd in Zwolle die o.a. gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

De term ontwikkelingsvoorsprong komt oorspronkelijk uit de ontwikkelingspsychologie en betekent dat een kind op één of meer ontwikkelingsgebieden duidelijk voorloopt in zijn ontwikkeling ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten.

Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak sprongsgewijs, de bekende sprongetjes die kinderen dan ogenschijnlijk opeens maken. Dit kan qua groei zijn maar ook qua ontwikkeling. Of je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft op een bepaald gebied, is soms feitelijk vast te stellen. Een kind dat bijvoorbeeld met negen maanden los kan lopen, loopt voor op zijn leeftijdsgenootjes. Maar veel lastiger is het als je kind niet zo duidelijk die ontwikkelingsvoorsprong laat zien of maar zo nu en dan. Het vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong is er dan maar wat nu. Want als bij je kind een ontwikkelingsvoorsprong is vastgesteld dan wil je daar ook de juiste uitdagingen voor aanbieden om problemen in de toekomst te vermijden.

Ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid?

Als je bij een peuter of kleuter het vermoeden hebt van hoogbegaafdheid, wordt er ook vaak gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong. We spreken van een ontwikkelingsvoorsprong in plaats van hoogbegaafdheid, dat is met het idee dat de voorsprong niet blijvend hoeft te zijn. Kinderen ontwikkelen zich immers met sprongen, en de ontwikkeling op een bepaald gebied kan ook weer een tijdje stilstaan. Om die reden spreken we bij kleuters pas van een ontwikkelingsvoorsprong als die voorsprong groter is dan zes maanden.

Of je peuter of kleuter hoogbegaafd is, is feitelijk nog niet vast te stellen. In Nederland gaan we er namelijk van uit, dat grote cognitieve capaciteiten horen bij hoogbegaafdheid. We gebruiken een IQ-test om de cognitieve capaciteiten – en eventuele hoogbegaafdheid – te kunnen meten.

Een IQ-test is over het algemeen pas betrouwbaar vanaf ongeveer zes jaar. Het nog niet betrouwbaar kunnen meten van het IQ is een reden om nog niet te spreken van hoogbegaafdheid bij jonge kinderen. Er zijn inmiddels wel IQ-testen op de markt waarbij afname vanaf 4 jaar mogelijk is. Kijk in dat geval zorgvuldig naar de betrouwbaarheid van de test.

Heb je een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong bij je kind? Snelle herkenning en begeleiding is belangrijk! In samenspraak met de leidsters van het kinderdagverblijf of leraar op school kan ik een observatie inplannen en/of  samen een signaleringslijst invullen om de ontwikkelingsvoorsprong in beeld te brengen. Dit doe ik onder anderen met Zicht op ontwikkelingsvoorsprong – Signalerings-en overdrachtsdocument voor Peuters met een voorsprong. Zodat we van daaruit een gerichter en passender spel- / leeraanbod kunnen opstellen. Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op.