KRACHTIG ANDERS LEREN

Krachtig anders leren, kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen. Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen, die vastlopen op school bij het automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Kien Kids werkt met de Kernvisie methode en leert kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Kien Kids leert kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.

Samen aan de slag

De Kernvisiecoach creëert een driehoek van commitment tussen je kind, jou als ouder en coach. Alle drie moeten de wil hebben om aan de oplossing te werken en daar inspanning voor te leveren. Is dat commitment er niet dan kunnen wij ook niet starten. Is dat commitment er wel, dan weten wij ook dat het tot resultaat leidt.

Bij elkaar doen wij dit in 10 tot 12 sessies van een uur, welke om de drie weken plaatsvinden. In die tussenliggende periode gaan jullie thuis aan de slag om datgene wat aangereikt is eigen te maken. Jij als ouder begeleidt dit.

Na drie weken wordt de volgende stap gezet en wordt er weer wat nieuws aangereikt. Zo zijn wij met elkaar ongeveer een maand of acht bezig. Maar zonder druk, want het gaat vanzelf.

De methodiek is zo krachtig dat je kind het resultaat direct ervaart en dit stimuleert weer om er ook werkelijk wat voor te doen. Wij gaan dus niet de symptomen aanpakken, maar gaan direct naar de kern van het probleem.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 8 en 10 coaching sessies, verdeeld over een periode van 6 à 8 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor krachtig anders leren of wil je een afspraak inplannen? Bel dan of neem contact op middels het contactformulier.

Meer weten over de Kernvisie Methode

“Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om een kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. Het resultaat hiervan is dat het weer plezier krijgt in leren en sociaal-emotionele problemen verdwijnen, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind”.