Meervoudige intelligentie

LEERVOORKEUREN
Je kunt op verschillende manieren ergens goed in zijn. Iedereen is meervoudig intelligent. Toch zal je ook een voorkeur hebben voor bepaalde intelligenties die je het liefst gebruikt. Dit verschilt per persoon. Welke talenten herken jij het meest bij jezelf?

VERBAAL-LINGUISTISCH
Met een talent voor taal ben je goed met woorden en houd je van lezen en schrijven.
Je hebt een goed taalbegrip.
Dit komt bij veel taken op school van pas.

LOGISCH-MATHEMATISCH
Met een talent voor logisch denken en wiskunde zie je goed verbanden, zoals oorzaak en gevolg.
Je kunt goed redeneren.
Op school komt het inzicht voor rekenen goed van pas.

VISUEEL-RUIMTELIJK
Als je dingen goed in je hoofd kunt voorstellen, denk je veel in beelden.
Je ziet zo voor je hoe je iets kunt doen of maken.

MUZIKAAL-RITMISCH
Als je gevoel hebt voor muziek, heb je talent voor denken in geluiden en ritmes.
Zelf een instrument bespelen, zingen of naar muziek luisteren, daar kun jij echt van genieten

LICHAMELIJK-KINETISCH
Met een talent voor bewegen zit je niet graag stil.
Je wilt graag actief bezig zijn met je lichaam en je bent handig.
Sporten doe je graag.

NATURALISTISCH
Begrijp je goed de natuurlijke wereld om je heen, dan kun je goed omgaan met dieren en planten.
Je ziet overeenkomsten en verschillen tussen de soorten en hebt veel interesse voor wat leeft in de natuur.

INTRAPERSOONLIJK
Als je talent hebt voor het omgaan met andere mensen, zul je goed begrijpen wat zij denken en voelen.
Je denkt hier over na en je kunt je hier makkelijk iets bij voorstellen.

INTERPERSOONLIJK
Denk je veel na over jezelf en heb je een goed zelfinzicht, dan ben je je bewust van je sterke en minder sterke kanten.
Je weet wat je wilt en hoe je dit kunt bereiken.
Je kunt goed met je eigen gevoelens omgaan en je gedrag goed afstemmen op anderen.

8 INTELLIGENTIES
Van deze 8 intelligenties gebruiken de meesten er 3 het liefst.
Hoe fijn is het om te weten dat je al je talenten verder kunt ontwikkelen.
Het is handig als je weet wat jouw sterke kanten zijn, dan kun je daar in veel situaties nog beter gebruik van maken.
In de Ik Leer Leren training gaan we hier verder op in. Je ontdekt je talenten en hoe je die tijdens school en het leren het beste in kan zetten.

bron: SLO

Terug naar het overzicht