Motivatie – Ik Leer Leren

De eerste toets weken zijn achter de rug of nog volop bezig. Hoe gaat het bij jullie thuis. Wordt er effectief geleerd? Loopt jullie kind / jongere als een blij ei door huis of wordt de sfeer voornamelijk bepaald door frustratie en wanhoop?

Motivatie

Is de motivatie er om alle leerstof te leren en goede cijfers te halen? Zo ja, wat is die motivatie dan en is die motivatie intrinsiek of extrinsiek.

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, niet omdat je van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen. Je wilt zelf graag dat goede cijfer halen voor Frans omdat je een tussenjaar als au pair in Parijs wilt werken.

Bij extrinsieke motivatie doe je iets omdat dit van een ander moet of omdat er een andere externe prikkel is die je drijft. Een externe prikkel kan bijvoorbeeld een beloning of geld zijn. Of de dreiging van straf als je iets niet doet. Als je dit jaar over gaat krijg je van je ouders een nieuwe PlayStation.

Tips

Zo nee, wat is er allemaal al geprobeerd om die motivatie te vergroten?

  • Onderzoek samen eens wat motivatie eigenlijk inhoudt.
  • Bespreek toekomstdromen en kijk wat er dan nog nodig is om die te verwezenlijken en hoe motivatie in dat plaatje past.
  • Onderzoek gedachtes over leren en presteren en daag deze gedachtes uit, kloppen ze allemaal wel?
  • Onderzoek hoe je met de leerstof om kan gaan; wachten tot aan het eind of opdelen in kleine delen.
  • Hoe voelt elke optie, welk resultaat (denk aan cijfer maar ook aan bijvoorbeeld stress) levert elke optie op?
  • Hoe groot moeten de porties leerstof zijn om de motivatie hoog te houden?
  • Hebben jullie rekening gehouden met de behoefte aan autonomie?

Kom je er samen niet uit? In de Ik Leer Leren training bij Kien Kids krijg je inzicht in jouw leerstijl. Aan bod komen motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van de benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren.

Terug naar het overzicht