Uitzonderlijkbegaafd Zwolle

Kien Kids is een praktijk voor kindercoaching gevestigd in Zwolle die zich met name specialiseert in de begeleiding van begaafdehoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen, boze kinderen en in de begeleiding van kinderen met angstproblematiek.

Hoogbegaafde kinderen maken een andere ontwikkeling door dan andere kinderen. Dit heeft een biologische oorzaak. Bij hoogbegaafde kinderen zijn meer neuronenbanen ontwikkeld. Met andere woorden: Er zijn meer verbindingen in de hersenen aanwezig. Uitzonderlijkbegaafde kinderen doen daar nog een schepje bovenop. Zij laten meestal op zeer jonge leeftijd ongewone prestaties zien. Zij zijn talig vaak zeer sterk en het valt op dat zij vaak heel jong leren lezen en schrijven. Ze doen dit uit zichzelf en zijn autodidact. Verder hebben ze bijzonder veel energie. Een uitzonderlijkbegaafd kind geeft er blijk van diep na te denken door al in de peutertijd veel zingevingsvragen te stellen. Ze zijn bijzonder perfectionistisch. Ze zien namelijk snel het verband tussen oorzaak en gevolg.

IQ-testen in Nederland kunnen intelligentie meten tot 145. Als een kind hoger op een test scoort, wordt dit meestal aangeduid als 145+ en is er sprake van uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Het betreft scores die meer dan drie standaarddeviaties boven het gemiddelde liggen.

Het is belangrijk om oog te hebben voor het verschil tussen kinderen die rond de 130 scoren en kinderen die 145+ scoren. Een kind dat een IQ heeft van 150 verschilt namelijk evenveel van het kind dat 130 scoort als het kind met een score van 130 verschilt van een kind met een gemiddelde intelligentie van 100. Onze ervaring is dat uitzonderlijkbegaafde kinderen nog veel complexer denken en leren dan kinderen met een score in het gewone hoogbegaafde gebied en dat dit extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs. De meeste verrijkingsmaterialen zijn bijvoorbeeld ontworpen voor kinderen met een IQ-score rond de 130 en goede uitdaging voor een kind dat nog veel hoger scoort is vaak een ware zoektocht. Wat opvalt in het werken met uitzonderlijkbegaafde kinderen is hun enorme zelfbewustzijn en kritische instelling. Ze moeten leren om domheid of incompetentie bij anderen te tolereren en als ze dit niet doen, is de kans aanwezig dat ze zich afsluiten en op hun eigen ‘eilandje’ gaan zitten of als arrogant worden gezien.

Snelle herkenning en begeleiding is heel belangrijk! Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!