Actief leren leren

Leer leren Zwolle, de cursus ‘Actief leren leren’ is speciaal voor bovenbouw leerlingen van de middelbare school. Ze leren hun interne locus of controle verder ontwikkelen en zo meer regie en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Ze weten hoe ze hun profieljaren goed doorkomen en kunnen zich beter voorbereiden op hun examens en een vervolgopleiding. Deze training kan als vervolg op de training ‘Snel leren is Leuk leren’ worden gevolgd maar is ook afzonderlijk goed te volgen.

VOOR WIE EN WAT?

Voor middelbare school leerlingen vanaf 3 havo t/m 6 gymnasium.
Groepstraining, 6 lessen van één uur voor € 295,- inclusief cursusboek, werkboek (beide boeken bestaan uit een groen deel over leerhouding en een blauw deel over leergedrag) en overig cursusmateriaal.
Optioneel, een ouder-les van 30 minuten € 32,50

WAAROM DEZE CURSUS ACTIEF LEREN LEREN?

Vanaf de bovenbouw van de havo/vwo wordt er meer zelfstandigheid en inzicht van de leerlingen verwacht. De vakken binnen het gekozen profiel krijgen een verdieping en je moet de lesstof steeds beter beheersen. De toetsen bestaan voor een groot deel uit inzicht- en toepassingsvragen. Dit vraagt van de leerling een actieve leerhouding.

Tijdens de cursus Actief leren leren gaat de leerling leren om vanuit eigen kwaliteiten en vaardigheden te gaan werken en leren. Dit geeft meer motivatie en uiteindelijk energie om actief en succesvol te leren. De leerling gaat leren reflecteren op zijn/haar eigen leerhouding en leergedrag. Ontdekt welke invloed motivatie en de mindset op de leerresultaten hebben. Ze leren zich focussen op waar ze wel invloed op hebben. En ontwikkelen zo een interne lotus of control. Vervolgens gaan ze met behulp van de voor iedere leerling ideale leermix een persoonlijk leerplan samenstellen.

WAT GAAN WE DOEN TIJDENS DE CURSUS ACTIEF LEREN LEREN?Leer leren Zwolle - Logo Actief leren leren gecertificeerd trainer

Leerhouding:

 • Zellfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten, vaardigheden, competenties en talenten.
 • De 4 scenario’s van mindset vs. motivatie.
 • Reflecteren op eigen leerhouding en leergedrag m.b.v. het STARR-model.
 • Doelen stellen m.b.v. de SWOT-analyse.
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Leren van fouten en successen.
 • De ideale leermix
 • Het persoonlijke leerplan

Leergedrag:

 • Executieve functies » leerstrategieën » studievaardigheden
 • Taxonomie van BLoom
 • Aantekeningen maken
 • Samenvatten algemeen
 • Cornell-schema, tekstschema, conceptmap, woordweb, mindmap, stroomschema, infographic
 • Overhoren m.b.v. de kubustest.
 • Toetsweek voorbereiden
 • Profielwerkstuk

CURSUSMATERIAAL:

cursusboek, werkboek, keuze kaartjes en kleurendobbelsteen.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn of wil je een afspraak inplannen? Bel dan of neem contact op middels het contactformulier. Of kijk in de agenda wanneer er weer een training gepland staat.  Leer leren Zwolle, huiswerkcoaching voor jou en je kind.