Begrijpend lezen training | Alle Teksten De Baas

De begrijpend lezen training ‘Alle teksten de baas!’ bestaat uit 6 lessen van anderhalf uur waarin we in groepjes van 4-6 kinderen aan de slag gaan. Tijdens de lessen leren ze door middel van een 6 stappenstrategie een tekst te overzien, verschillende lees strategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.

In 6 stappen leren de kinderen hoe ze door saaie, lange teksten kunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. Door met kleuren te werken, krijgen ze meer inzicht in de tekst.Begrijpend lezen training alle teksten de baas Mindmappen is ook een onderdeel dat regelmatig wordt gebruik. Daarom is deze methode voor zowel Beelddenkers als Taaldenkers zeer goed in te zetten.

De training kan ook individueel gevolgd worden, neem voor de mogelijkheden en of vragen hierover contact op.

WAAROM IS BEGRIJPEND LEZEN EIGENLIJK BELANGRIJK?

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Denk bijvoorbeeld een de verhaalsommen bij rekenen, daarin is het begrijpen van de tekst en het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaal in elkaar zit pas daarna kun je bezig gaan de som uit te rekenen. Begrijp je het verhaal niet dan kun je de som ook niet goed maken.

Ook bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie is het begrijpen van de tekst belangrijk. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat… maar begrijpen niet wat ze leren. Bovendien kunnen deze kinderen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand. Als leerlingen niet goed begrijpend kunnen lezen, kan dat voor problemen zorgen in het Voortgezet Onderwijs.

Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter! Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat (het begrijpend lezen) is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel.

WAT BEREIK JE MET DEZE TRAINING?

In de training leert het kind hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden. Hierdoor heeft het meer grip op de tekst en eventuele vragen die naar aanleiding van de tekst gesteld worden. Dit motiveert en vergroot het zelfvertrouwen en leidt tot betere resultaten. Het kind leert wat signaalwoorden zijn, vergroot zijn/haar woordenschat en kan synoniemen in teksten vinden. Omdat we ook oefenen met Cito teksten, leren de kinderen omgaan met de vraagstelling die Cito hanteert.

Wat gaan we doen

Les 1: Leesmanieren, ogen trainen, voorstellingsvermogen trainen, Stap 1-3 Alle Teksten De Baas

Les 2: Stap 4-6 Alle Teksten De Baas, ogen en nauwkeurigheid

Les 3: Multiplechoicevragen, woordenschat, synoniemen en woordenboek

Les 4: Verwijswoorden en verbindingswoorden

Les 5: Inzicht in vragen en aanpak van vragen

Les 6: Stap 1-6 herhalen, toepassen bij andere vakken en toetsen leren

VOOR WIE IS DE TRAINING BEGRIJPEND LEZEN?

De Begrijpend Lezen training is een training voor kinderen en jongeren die moeite hebben met het begrijpen van de teksten en het beantwoorden van daaraan gerelateerde vragen. Het programma is geschikt voor:

  • Kinderen in de onderbouw en bovenbouw van de basisschool
  • Brugklassers
  • Kinderen in het 2de leerjaar van VO
  • Hoogbegaafde kinderen

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!

Ervaringen

“Mijn dochter van 11 jaar had erg veel moeite met begrijpend lezen. Nienke van Kien Kids heeft met haar een heel programma doorlopen waardoor ze de teksten beter begrijpt. Met een mooi resultaat tot gevolg.”

“Sneller is niet altijd beter als ik dan niet begrijp wat ik lees.” Samen kijken we naar haar manier van lezen, ontdekken we wat haar ogen doen tijdens het lezen en hoe ze die kan trainen. Met die nieuwe inzichten pakken we er een nieuwe tekst bij. “Ik heb al zoveel geleerd.”

“Van tevoren dacht ik dat de training heel saai zou zijn. Maar het was leuk en ook leuk dat er tussendoortjes waren. De oefening voor de woordenschat vond ik het nuttigst. Ik maak nu meer een filmpje in mijn hoofd van wat ik lees en dan onthoud ik het beter. Ik zou de training aanraden, het is wel 6 keer maar je leert er wel veel mee.”