Het belang van begrijpend lezen.

Het belang van begrijpend lezen. Als ouder wil je het beste voor je kind, vooral als het gaat om hun educatie. Je begrijpt dat het onder de knie krijgen van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen essentieel is voor succes op school en in het leven.

Maar heb je al nagedacht over het belang van begrijpend lezen? Begrijpend lezen is de sleutel tot succes in vrijwel alle schoolvakken en heeft zelfs invloed op het vermogen van je kind om de wereld om zich heen te begrijpen. In deze blog wil ik je laten zien waarom begrijpend lezen zo belangrijk is en hoe je als ouder je kind kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid. Zelfs in deze digitale wereld waarin kinderen steeds minder lezen maar meer beelden lijken te consumeren.

BEGRIJPEND LEZEN ALS FUNDAMENT.

 Begrijpend lezen vormt de basis voor het leren in verschillende vakken, zoals wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Het vermogen van je kind om een tekst te begrijpen, informatie eruit te halen en verbanden te leggen, is essentieel voor het succesvol oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen. Het helpt je kind om de context van een probleem te begrijpen en de juiste strategieën toe te passen om tot een oplossing te komen.

PROBLEMEN OP LATERE LEEFTIJD VOORKOMEN. 

Een goede beheersing van begrijpend lezen heeft niet alleen invloed op schoolprestaties, maar ook op de verdere ontwikkeling van je kind. Kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen van complexe teksten en het toepassen van kennis in verschillende situaties.

ONDERSTEUNING BIEDEN ALS OUDER. 

Als ouder kun je een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van begrijpend lezen bij je kind. Hier zijn enkele tips die je kunt gebruiken:

  • Lees regelmatig samen met je kind en bespreek de inhoud van de tekst.
  • Stel vragen tijdens het lezen om het begrip te stimuleren.
  • Moedig je kind aan om actief na te denken over een tekst en verbanden te leggen met hun eigen ervaringen.
  • Bouw de woordenschat van je kind op door nieuwe woorden te introduceren en hun betekenis te bespreken.
  • Moedig je kind aan om te lezen buiten school
  • Laat je kind de spelregels van een spel aan jou uitleggen of bak samen een taart aan de hand van een recept.
  • Kijken jullie samen een tv of een film, bespreek dan samen waar het programma/de film over gaat, zit er een diepere betekenis achter, wat wil de schrijver/regisseur bereiken met het programma/de film.
  • Moedig je kind aan actief na te denken over hetgeen jullie kijken, ook hiermee stimuleer je het leggen van verbanden met eigen ervaringen en het vormen van een eigen mening.

HET ONTWIKKELEN VAN KRITICH DENKEN 

Begrijpend lezen gaat verder dan alleen het begrijpen van woorden. Het stimuleert ook kritisch denken bij je kind. Door na te denken over de tekst, vragen te stellen en verbanden te leggen, ontwikkelt je kind analytische vaardigheden en leert de informatie te evalueren. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn in de huidige kennismaatschappij.

Meer weten of gewoon even sparren? Kijk bij de begrijpend lezen training ‘Alle teksten de baas!’ die ik verzorg of neem dan contact met mij op. Dit kan via het contactformulier, per mail of whatsapp.

Terug naar het overzicht