Passend onderwijs

In mijn blogs ‘ben jij ook een Ferrari’  en Mindset – Ik Leer Leren, beschrijf ik de fixed mindset van onze zoon. Hoe hij op school mee dobbert op het niveau van de klas, ogenschijnlijk heerlijk vanuit zijn hangmat. Ik beschrijf ook welke gevolgen het niet presteren op je niveau kan hebben, met cijfers en een voorbeeld uit de praktijk. Ook leg ik uit dat wij als ouders helemaal niet zo blij zijn met die hangmat-houding en hoe wij willen inzetten op versnellen. In deze blog neem ik jullie verder mee in onze zoektocht naar passend onderwijs.

Wet Passend onderwijs 

De wet Passend onderwijs bestaat al sinds 2014. Dat houdt in dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoefte. Anno 2021 wordt in heel Nederland verder gesproken over passend onderwijs, voornamelijk over passend onderwijs voor cognitief sterkere kinderen. De hoog intelligente-, de hoogbegaafde- en de uitzonderlijk begaafde kinderen. Want voor die groep kinderen is er tot op de dag van vandaag geen passend onderwijs geregeld.

Er is subsidie beschikbaar gesteld, scholen kunnen extra mensen inhuren voor de begeleiding van deze kinderen. Begeleiding waar de leraar zelf vaak niet aan toekomt omdat het tijd, inzicht en kennis mist. Toch doet menig school dit niet.

Beleid

Rekening houdend met de wet Passend onderwijs is het natuurlijk heel bijzonder dat het samenwerkingsverband, waar ook de school van onze zoon onder valt, vast blijft houden aan een beleid wat jaren geleden is opgesteld. Een beleid dat zegt ‘wij versnellen niet’.

Namelijk als je vast blijft houden aan dat beleid, doe je een enorm aantal kinderen echt te kort en voldoe je niet aan deze wet Passend onderwijs.

Er is in de afgelopen jaren zoveel meer bekend geworden over hoogbegaafdheid en wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben. Beleid zou hierop aangepast moeten worden. En de behoeften per kind zullen variëren maar grofweg kun je wel zeggen dat er behoefte is aan;

 • Autonomie
 • Gezien, geaccepteerd en gewaardeerd worden om wie ze zijn
 • Contact met gelijkgestemden
 • Steun bij leren van leer- en werk strategieën, steun bij cognitieve vaardigheden, steun sociale vaardigheden
 • Weinig behoefte aan instructie, behoefte aan verkorte instructie
 • Weinig behoefte aan herhalingen en oefenstof
 • Een hoog eigen werktempo, heeft een kind geen hoog werktempo waak dan voor onderpresteren en/of perfectionisme
 • Aangepast programma met compacten en verrijken

Uitzonderlijk begaafd

De behoeften van een uitzonderlijk begaafd kind, daar is nog minder over bekend. Deze vertonen overeenkomsten met die van het hoogbegaafde kind. Ze hebben nog meer behoefte aan autonomie, nog meer de behoefte gezien, geaccepteerd en gewaardeerd te worden, contact met gelijkgestemde is een must! Ze hebben nog minder instructie en herhaling nodig, zijn heel kritisch op het verrijkingsaanbod en het nut ergens van inzien is belangrijk om ze in beweging te krijgen. Verrijking als bezigheidstherapie daar krijg je ze niet mee in beweging.

Ze beleven de wereld nog intense en denken meer en dieper na. Hun mentale leeftijd is hoger dan hun fysieke leeftijd. En ook hun sociale leeftijd is hoger dan de andere kinderen in de klas. Aansluiting vinden is daardoor moeilijk.

Voor een uitzonderlijk begaafd kind is er op school maatwerk nodig. Bied je dit als school niet dan kan er stress ontstaan in het kind, hierdoor kunnen er gedragsproblemen ontstaan, is er kans op langdurig onderpresteren, demotivatie en verlies aan zelfvertrouwen.

En als het kind dan niet meer in beweging is, en dit patroon door school niet doorzien wordt. Dan komt het voor dat school zegt dat het kind;

 • Een verkeerde mindset heeft
 • Zijn/haar executieve vaardigheden nog niet ontwikkeld heeft
 • Lui is
 • Werk ontloopt
 • Lastig werk niet aan kan

En hoe niet gezien, geaccepteerd en gewaardeerd voelt en kind zich dan!

Maatwerk

Maatwerk betekent dus een andere leerroute lopen, aangepast aanbod met verrijking en compacten, versnellen waar nodig. Het kan dan maar goed zijn dat een kind zijn BO in 7-6 jaar of sneller af rond, zijn VO ook versnelt. Maar als dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van dat kind, dan kan het niet zo zijn dat een samenwerkingsverband of een basisschool een achterhaald beleid voert en zo de toekomst van dit kind op het spel zet.

Voor onze zoon is er geen maatwerk geleverd, op de basisschool missen ze de kennis van uitzonderlijk begaafdheid. Ja hij mag naar de boven schoolse lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. Dat is heel fijn maar het aanbod sluit niet aan bij zijn onderwijsbehoefte.

Hij is op school inmiddels niet meer in beweging maar ligt in zijn hangmat. Over hem worden bovenstaande opmerkingen gemaakt.  Wij horen hem dingen zeggen als “ik ben dom” en “ik kan helemaal niet leren”. Versnelt naar zijn voorkeurs gymnasium kan niet want die valt onder hetzelfde samenwerkingsverband en hanteert hetzelfde beleid.

Gelukkig zijn er nog andere samenwerkingsverbanden en andere gymnasia 😉. En in onze zoektocht naar passend onderwijs zijn wij in gesprek met een ander gymnasium die wel out of the box denkt. Zo blij mee!

Heb je, naar aanleiding van deze blog, behoefte om even te sparren over je eigen situatie. Neem dan contact op. Namen van scholen en samenwerkingsverbanden zijn opvraagbaar.

Tags

Terug naar het overzicht