Reflexintegratie

Reflexen vormen de basis van onze (neuro) motorische en sensorische ontwikkeling. Ze vormen het fundament van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Reflexen zijn onwillekeurige reacties op stimuli zoals geluid, aanrakingen, licht en lichaamshouding. Ze helpen ons, om ons centrale zenuwstelsel steeds verder te ontwikkelen.
Reflexintegratie vormt dan ook een mooie toevoeging aan het reeds bestaande aanbod van Kien Kids omdat het de basis vormt om tot goed leren te komen. Ik ben dan ook heel blij dat ik de opleiding tot Reflexintegratie Deskundige RMTi heb afgerond en kinderen ook met hun nog actieve reflexen kan ondersteunen. Want als de reflexen op een juiste manier geïntegreerd zijn dan zit een kind lekker in zijn vel, kan het zich goed concentreren op school en heeft het een goede basis om te kunnen leren in de klas.

Primaire reflexen

In de baarmoeder begint de ontwikkeling van de reflexen. Primaire reflexen zijn van levensbelang voor een baby en bepalen een groot deel van zijn handelen. De Spinal Galant reflex bijvoorbeeld helpt de baby om geboren te worden. Zodra het kindje in het geboortekanaal zit en de weeën het rugje stimuleren, zullen de heupen van de baby gaan meebewegen waardoor het kindje gemakkelijker ter wereld kan komen.
Je kunt je dus voorstellen dat als een kind met een keizersnede of tang/vacuümverlossing geboren wordt, het mogelijk bepaalde geboorte reflexen anders heeft doorlopen, waardoor reflexen zich moeilijker kunnen ontwikkelen of tot rijping kunnen komen.

Reflexen in de eerste levensjaren

Tijdens de eerste levensjaren worden deze reflexen getransformeerd naar bewuste bewegingen, doordat het centrale zenuwstelsel verder rijpt. Posturale- of houdingsreflexen nemen het over. Ze zorgen ervoor dat de baby kan gaan omrollen, kruipen, zitten en daarna zich kan gaan oprichten en tegen de zwaartekracht in bewegen om zo te gaan staan en lopen.
De reflexen moeten rond het derde jaar volledig in het lichaam geïntegreerd zijn. Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daaropvolgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan. Dat kan zorgen voor beperkingen op allerlei gebieden zoals: de motoriek, houding, gedrag, concentratie en het leervermogen.
Reflexen die actief blijven kosten zoveel energie dat de ontwikkeling van een kind op een bepaald onderdeel kan blokkeren. Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties, waardoor het op latere leeftijd meer kans heeft om leer- en/of gedragsproblemen te ontwikkelen.

Het belang van bewegen

Het onder controle brengen van de reflexen of anders gezegd, de rijping van het zenuwstelsel, gaat niet zomaar vanzelf. Daarom is het heel belangrijk om vanaf de geboorte je baby al positief te stimuleren met de juiste bewegingsprikkels.
Wanneer de Spinal Galant reflex niet volledig geïntegreerd wordt, zal het kind overgevoelig blijven in de lendenstreek. De aanraking van een broekriem kan bijvoorbeeld al onrustige reacties uitlokken. Het gevolg is dat een kind niet stil kan blijven zitten en altijd moet bewegen. Dit gaat uiteraard ten koste van de concentratie en het korte termijn geheugen. Ook kan het er toe leiden dat zindelijk worden moeizaam gaat of dat kinderen blijven bedplassen.

Reflexintegratie

Elke reflex die actief blijft veroorzaakt zijn eigen klachten. De symptomen kunnen verdwijnen wanneer de reflexen alsnog geïntegreerd worden. Dit kan ook nog op volwassen leeftijd.
De behandeling richt zich op het herstellen van het fundament. Dit doen we door een sensorische prikkel te geven, vervolgens een beweging met het lichaam te maken en dan het lichaam zelf deze beweging te laten maken.
Het sleutelwoord is myeline, een witte stof die zenuwverbindingen in de hersenen omhult. Myeline zorgt ervoor dat boodschappen sneller worden doorgestuurd. Wat reflexintegratie doet is het activeren van geblokkeerde of nog niet goed aangelegde verbindingen. Het zijn net kleine zandpaadjes tussen de zenuwcellen. Gaandeweg wordt het pad sterker en vormt zich myeline; het wordt als het ware een snelweg. De informatie kan nu via de oorspronkelijk bedoelde natuurlijke weg doorgegeven worden en niet meer via allerlei inefficiënte compenserende zijpaden.

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen, neem dan contact op!

Terug naar het overzicht