Remedial teaching

Remedial teaching Zwolle, als extra oefenen thuis en op school niet genoeg helpt, is Remedial teaching een volgende stap om jouw kind verder te helpen. Kien Kids werkt hiervoor samen met Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs. Petra Mulhof is al ruim 20 jaar werkzaam in het primair basisonderwijs en naast haar werk als Remedial teacher werkt ze als groepsleerkracht op een basisschool in Dronten om zo de feeling met de werkvloer te blijven behouden. Kien Kids - RT

Tijdens haar loopbaan heeft ze ervaring opgedaan met leerlingen met een leerachterstand, dyslexie, dyscalculie, maar ook hoogsensitieve en hoogbegaafde leerlingen. Ze is 10 jaar werkzaam geweest als intern begeleider en heeft in 2013 haar Master SEN Remedial Teaching behaald. In deze opleiding heeft ze geleerd wat effectief is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze is geaccrediteerd Coach Hoogsensitiviteit en als Kindertalentenfluisteraar heeft ze geleerd om te starten met het kijken naar wat er wel goed gaat. Iedere kind heeft meerdere talenten. Petra is lid van de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers, zo blijft ze geïnformeerd en up-to-date op het gebied van leerproblemen en effectieve aanpakken.

Haar moto is:

~Never blame the children improve the approche~ (Rob Horner)

Zij biedt afgestemde, bewezen effectieve, methodes aan. Maar als de methodiek toch niet past bij jouw kind, zoekt ze samen naar de juiste leeringang. Want die is er altijd…

Remedial Teaching

Remedial teaching is bedoeld om goed in kaart te brengen waar er hiaten zijn ontstaan in de leerontwikkeling en deze te herstellen. Soms betekent dat teruggaan naar lesstof van eerdere groepen. Het muurtje moet eigenlijk weer opnieuw gemetseld worden om dat de basis niet goed is begrepen. Denk hierbij aan vakken als spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen. Maar ook voor Cito-training en bijles kan je bij Petra terecht.

Tijdens de begeleidingssessies heeft Petra tijd en ruimte om zorg en aandacht te bieden aan dat wat jouw kind nog moeilijk vindt. Zij biedt onderwijs op maat aan op specifiek onderwijsbehoeften. Door de rustige setting is er tijd en ruimte om een aanpak aan te bieden die wellicht net even het juiste setje geeft om door te groeien.

Er wordt huiswerk aangeboden om naast de behandeluren thuis extra te oefenen. De samenwerking tussen kind, ouder en RT-er is een belangrijk speerpunt zoals het logo van Remedial teaching praktijk Eigenwijs uitgedrukt. Regelmatig en laagdrempelig overleg is belangrijk. Samen staan we om het kind heen.

Kien Kids - Remedial Teaching

Werkwijze

Na de aanmelding word je, samen met jouw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald waarmee Petra jouw kind zou kunnen ondersteunen. Met toestemming, wordt er contact gelegd met school om deze input ook mee te nemen. Na de intake wordt er een diagnostisch onderzoek afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerd en erkende instrumenten.

Tijdens het onderzoek wordt er ook een Belevingsgesprek met jouw kind gevoerd om vast te stellen hoe jouw kind naar het lezen, spellen of rekenen kijkt. Het zelfbeeld van jouw kind over de lesstof is een belangrijke factor. Na het diagnostisch onderzoek wordt een behandelingsplan opgesteld voor 8 weken waarin we samen aan gerichte doelen werken. Na 8 weken wordt er opnieuw gekeken waar jouw kind staat en hebben we met elkaar een evaluatiegesprek.

Locaties Kien Kids - RT

Remedial Teaching Praktijk Eigenwijs in Kampen en Kien Kids in Zwolle. Als het prettiger is om de begeleiding bij jullie thuis te laten plaatsvinden is dat ook bespreekbaar.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn of wil je een afspraak inplannen? Bel dan of neem contact op middels het contactformulier.

Terug naar het overzicht