Remedial teaching

Remedial teaching Zwolle, als extra oefenen thuis en op school niet genoeg helpt, is Remedial teaching een volgende stap om jouw kind verder te helpen. Kien Kids werkt  hiervoor samen met diverse Remedial Teachers in de regio. Die allen veel ervaring hebben opgedaan met leerlingen met een leerachterstand, dyslexie, dyscalculie, maar ook hoog sensitieve en hoogbegaafde leerlingen. Allen zijn ze lid van de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers, zo blijven ze geïnformeerd en up-to-date op het gebied van leerproblemen en effectieve aanpakken.

~Never blame the children improve the approche~ (Rob Horner)

Remedial Teaching

Remedial teaching is bedoeld om goed in kaart te brengen waar er hiaten zijn ontstaan in de leerontwikkeling en deze te herstellen. Soms betekent dat teruggaan naar lesstof van eerdere groepen. Het muurtje moet eigenlijk weer opnieuw gemetseld worden om dat de basis niet goed is begrepen. Denk hierbij aan vakken als spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen. Maar ook voor Cito-training en bijles kun je bij Kien Kids terecht.

Tijdens de begeleidingssessies is er tijd en ruimte om zorg en aandacht te bieden aan dat wat jouw kind nog moeilijk vindt. Onderwijs op maat op specifiek onderwijsbehoeften. Door de rustige één op  één setting is er tijd en ruimte om een aanpak aan te bieden die wellicht net even het juiste setje geeft om door te groeien.

Er wordt soms huiswerk aangeboden om naast de behandeluren thuis extra te oefenen. De samenwerking tussen kind, ouder en RT-er is een belangrijk speerpunt. Regelmatig en laagdrempelig overleg is belangrijk. We doen het samen!

Kien Kids - Remedial Teaching

Werkwijze

Na de aanmelding word je, samen met jouw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald waarmee we jouw kind kunnen ondersteunen. Met toestemming, wordt er contact gelegd met school om deze input ook mee te nemen. Na de intake wordt er een diagnostisch onderzoek afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerd en erkende instrumenten.

Tijdens het onderzoek wordt er ook een Belevingsgesprek met jouw kind gevoerd om vast te stellen hoe jouw kind naar het lezen, spellen of rekenen kijkt. Het zelfbeeld van jouw kind over de lesstof is een belangrijke factor. Na het diagnostisch onderzoek wordt een behandelingsplan opgesteld waarin we samen aan gerichte doelen werken. Na een aantal weken wordt er opnieuw gekeken waar jouw kind staat en hebben we met elkaar een evaluatiegesprek.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn bij Remedial teaching Zwolle of wil je een afspraak inplannen? Bel dan of neem contact op middels het contactformulier.

Terug naar het overzicht